ข้อมูลบุคลากรครูบรรณารักษ์
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

บรรณารักษ์


นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุจริต
ครูชำนาญการ

หัวหน้างานห้องสมุด
 

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,038 Ҫ