ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษานายอภิรัตน์ สุจริต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษานายสังวาลย์ พงษ์จำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิคม สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,058 Ҫ