ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษานางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

 นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
ครูชำนาญการนางสาวขนิษฐา หรั่งแร่
ครู คศ.1


 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,050 Ҫ